Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice

Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice

Komenského 2
04001 Košice
IČO: 00161772

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice

 

Zo súčasnosti

Základné informácie

Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor.

Budova školy v súčasnosti

Riaditeľ školy: Ing. Michal Baľo

Zástupcovia riaditeľa školy: Mgr. Zuzana Futová, Ing. Peter Parimucha, PhD., Ing. Róbert Péchy

Vedúcim školských dielní je Ing. Ján Šranko

Výchovný poradca: PhDr. Irena Hutňanová

Stredná priemyselná škola strojnícka zahŕňa dve formy štúdia v dvoch odboroch viď. štúdium

Počet žiakov: 366

Počet tried: 17

Počet zamestnancov: 55

  • pedagogickí zamestnanci: 42

  • externí zamestnanci: 2

  • technicko - hospodárski pracovníci: 11

Počet učební: 18

Počet odborných učební a laboratórií: 14

Materiálne vybavenie školy

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, škola je pripojená na internet(optickým káblom), má vlastné dielne, telocvičňu a posilňovňu.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy:
Ing. Michal Baľo
Zástupcovia riaditeľa školy
Mgr. Zuzana Futová, Ing. Peter Parimucha,PhD., Mgr. Silvia Majerčáková

Zástupa pre technicko-ekonomické činnosti
Ing. Róbert Péchy

Vedúci školských dielní
Ing. Ján Šranko
Výchovný poradca
PhDr. Irena Hutňanová - irena.hutnan@yahoo.de

Kde nás nájdete?

Zobrazit